1. Условия за оглед на жилищни входове и изготвяне на оферти за гр. София

1.1. Огледи на жилищни входове се извършват само на територията на гр. София.

1.2. Огледът включва следните видове дейност:  а) Прецизно взимане на нетни размери с лазерна ролетка;  б) Съставяне на констативен протокол с описание на състоянието и възможните решения за ремонт,  в) Направа на снимков материал за архив; г) Изготвяне на една или повече оферти (варианти);

1.3.  Огледи на посочен от клиента адрес се извършват по график и срещу посочената в таблицата такса:

Ден / Час 8:30 ч 10:00 ч 11:30 ч 13:00 ч 14:30 ч 16:00 ч 17:30 ч 19:00 ч
Понеделник 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 50 лв 50 лв
Вторник 30 лв 30 лв Безплатен Безплатен Безплатен 30 лв 50 лв 50 лв
Сряда 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 50 лв 50 лв
Четвъртък 30 лв 30 лв Безплатен Безплатен Безплатен 30 лв 50 лв 50 лв
Петък 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 30 лв 50 лв 50 лв
Събота 50 лв 50 лв 50 лв - - - - -
Неделя - 60 лв 60 лв - - - - -

1.4. Сумата за огледа се приспада при сключване на договор за изпълнение.

1.5. Изготвяне на офертите става само в писмен вид, в рамките до 5 (пет) работни дни от датата на извършения оглед.

1.6. Изготвените оферти се изпращат по електронен път (e-mail), посочен от клиента или могат да бъдат получени на място в централния офис на фирмата, с предварително уговорена среща.

1.7. В случай, че не е посочена валидност  на офертата, то тя стандартно е валидна 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата посочена в офертата.

1.8. След изтичане на срока на валидност на оферта, клиентът има право на безплатна актуализация.

 

2. Задължителни условия за извършване на ремонтни работи на жилищен вход

2.1. Възложителят се задължава преди датата на започване да изпълни следното:

2.2 Да осигури достъп на наетите от Изпълнителя лица на строителната площадка.

2.3. Да осигури ток, вода и канал за своя сметка, на удобно за изпълнителя място. Тока и водата следва да бъдат подсигурени в непосредствена близост и на едно ниво с мястото за складиране на строителните материали.

2.4. Да осигури необходимия фронт за работа, като освободи общите части на входа от мебели, саксии, велосипеди и други предмети, които биха възпрепятствали изпълнението на строително-монтажните работи.

2.5. За съхранение на техниката и материалите за целият срок на изпълнение, да осигури абонатната станция или друго помещение/я в сградата, с обща използваема площ не по-малко от 10 кв.м.
- вратата на помещението, което ще се използва за склад, задължително трябва да е метална със секретен или касов ключ.
- помещението НЕ може да бъде общ преходен коридор или друго с преходна функцияn
- помещението трябва да е чисто и изцяло празно

2.6. Да осигури всички необходими ключове и/или чипове за достъп до сградата и помещенията, които ще се използват и през, които ще се преминава.