1. Условия за оглед на жилищни входове и изготвяне на оферти за гр. София и гр. Пловдив

1.1. Огледи на жилищни входове се извършват само на територията на гр. София и гр. Пловдив, по предварително обявен график.

1.2.  Огледи на посочен от клиента адрес се извършват в работно време и в работни дни, от понеделник до петък , от 9:00 ч. до 17:00 ч., по предварително изготвен график.

1.3. Огледът включва следните видове дейност:  а) Прецизно взимане на нетни размери с лазерна ролетка;  б) Съставяне на констативен протокол с описание на състоянието и възможните решения за ремонт,  в) Направа на снимков материал за архив; г) Публикуване на защитено онлайн досие и издаване на парола за достъп (опционално срещу допълнителна такса в размер на 10,00 лв); д) Изготвяне на една или повече оферти (варианта);.

1.4. Огледът се заплаща в размер на 20,00 лв. Сумата за огледа се приспада при сключване на договор за изпълнение.

1.5. Огледи в извън работно време и почивни дни се заплаща в размер на 30,00 лв., като сумата за огледа НЕ се приспада при сключване на договор за изпълнение.

1.6. Изготвяне на офертите става само в писмен вид, в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на извършения оглед.

1.7. Изготвените оферти се изпращат по електронен път (e-mail), посочен от клиента или могат да бъдат получени на място в централния офис на фирмата, с предварително уговорена среща.

1.8. В случай, че не е посочена валидност  на офертата, то тя стандартно е валидна 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата посочена в офертата.

1.9. След изтичане на срока на валидност на оферта, клиентът има право на 1 (една) безплатна актуализация, но само в случаите когато не са настъпили промени в състоянието на входа, не се налага повторен оглед на обекта и не са минали повече от 6 месеца от датата на изготвянето й.

1.10. Присъствие на служител на фирмата на Общо събрания на входа до 2 (два) часа, се заплаща в размер на 50,00 лв в работни дни и в работно време за фирмата или 100,00 лв в извън работно време и почивни дни. (Услугата може да бъде отказана, по преценка на фирмата).

2. Условия за ремонт на жилищен вход на изплащане без оскъпяване (важи за труд и материали)

2.1. Всеки клиент получил оферта за ремонт на жилищен вход с адрес гр.София, има право ЕДНОКРАТНО да се възползва от опцията за разсрочено плащане без оскъпяване, при условия посочени в офертата и договора.

2.2. В случай, че не бъде сключен договор за изпълнение в срока на валидност на офертата,  клиентът губи правото да сключи договор с опцията за разсрочено плащане без оскъпяване.

2.3 Предложението за  разсрочено плащане на ремонт на вход без оскъпяване е валидно ЕДНОКРАТНО И САМО за първоначално изготвена оферта или оферти.  Всички изготвени последващи оферти за бъдещи предложения и промоции ще са валидни, но без опция за разсрочено плащане.

2.4 Предложението за  разсрочено плащане на ремонт на вход без оскъпяване е валидно само при сключване на договор за изпълнение в периода между месеците Ноември и Март включително. Услугата за разсрочено плащане не се предлага за сключени договори за изпълнение между Април и Октомври.

2.5. Безплатна актуализация на оферта и/или повторен  оглед,  НЕ ОТМЕНЯТ условието по т.2.2. Всеки клиент изгубил правото да сключи договор с опция за разсрочено плащане, има право да сключи стандартен договор при следните условия:  10% аванс при подписване на договор,  55% аванс в деня на започване на ремонта, и 35% доплащане след приключване и приемане на ремонтните работи.

3. Задължителни условия за извършване на ремонтни работи на жилищен вход

3.1. Възложителят се задължава преди датата на започване да изпълни следното:

3.1.1. Да осигури достъп на наетите от Изпълнителя лица на строителната площадка.

3.1.2. Да осигури ток, вода и канал за своя сметка, на удобно за изпълнителя място. Тока и водата следва да бъдат подсигурени в непосредствена близост и на едно ниво с мястото за складиране на строителните материали.

3.1.3. Да осигури необходимия фронт за работа, като освободи общите части на входа от мебели, саксии, велосипеди и други предмети, които биха възпрепятствали изпълнението на строително-монтажните работи.

3.1.4. За съхранение на техниката и материалите за целият срок на изпълнение, да осигури абонатната станция или помещение в кооперацията с обща използваема площ не по-малко от 10 кв.м.
- вратата на помещението, което ще се използва за склад, задължително трябва да е метална със секретен или касов ключ.
- помещението НЕ може да бъде общ преходен коридор или друго с преходна функцияn
- помещението трябва да е чисто и изцяло празно

3.1.5. Да осигури всички необходими ключове и/или чипове за достъп до сградата и помещенията, които ще се използват и през, които ще се преминава.

3.1.6. В рамките на целият срок на изпълнение в извънработно време и в почивни дни Възложителят носи материална отговорност за техниката и материалите на Изпълнителя, находящи се в предоставеният склад.

3.1.7. В рамките на целият срок на изпълнение в работно време в работни дни Възложителят не носи материална отговорност за техниката и материалите на Изпълнителя.

3.1.8. В случаите, в които ще се извършва монтаж на „куфари“ от гипсокартон, Възложителят е длъжен преди датата на започване на ремонта да е премахнал и/или откачил от стените и таваните кутиите на кабелните оператори и интернет доставчици така, че да не възпрепятстват изработката и монтажа на новите кутии (куфари).
- кутиите на доставчиците следва да са откачени (може във висящо състояние) и да са с премахнати капаците (вратичките) им.
Всички гореописани задължения следва да бъдат изпълнени преди датата на започване, а не в деня на започване или след това.

3.1.9. Приемо-предаването на извършената работа се извършва само в работно време между 8:00 ч. и 17:00 ч., като Изпълнителя е длъжен да уведоми предварително Възложителя за деня и часа на издаването на обекта, не по-малко от 24 часа по-рано.